SZABÁLYOK

HÁZIREND

RENDEZVÉNY

Jelen szabályzat a Luxuria Performance Show elnevezésű Rendezvény (továbbiakban: Rendezvény), annak mindenkori szervezője (továbbikban: Szervező) valamint a Rendezvényre érvényes belépővel rendelkező személyek (továbbiakban: Látogató) egymáshoz való viszonyát határozza meg. A Szervező a Rendezvényt a rendezésben résztvevő további jogi- és magánszemélyek részvételével valósítja meg (a továbbiakban: Rendezők). A Rendezvényre való belépéssel, illetve az arra való belépőjegy megvásárlásával jelen szabályok elfogadottnak minősülnek. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatát megváltoztassa és a mindenkori Szabályzatot a luxuriaparty.hu weboldalon tegye közzé.

ÉLETKOR

A Rendezvényen kizárólag 18. életévét betöltött személy tartózkodhat.

BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE

Az elővételben megvásárolt belépőjegyet a Rendezők belépéskor karszalagra cserélik. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a Rendezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrizhetik. Ha a látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét. A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de indokolt, a Rendezők által jóváhagyott esetben, a karszalag más, olyan végtagon is viselhető, ahonnan az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a szervező nem pótolja vagy cseréli. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Szervező eljárást indít.

A Rendezvényre való belépésre és az azon való részvételre nem jogosult, aki

  • ittas, vagy kábítószer hatása alatt áll,
  • botrányos, illemsértő vagy jogszabályba ütköző módon viselkedik, vagy hasonló módon a többi résztvevő terhére van,
  • a hatályos jogszabályok szerint kábítószernek minősülő anyagot használ, azzal visszaél,
  • személyi igazolvánnyal (egyéb hivatalos, eredeti okirattal) nem tudja életkorát igazolni,
  • korábban a rendezvény területéről eltávolításra került,
  • belépésre jogosító jegy váltását nem tudja hitelt érdemlően igazolni,
  • a rendezvény területére szúró és/vagy vágó eszközt, fegyvert vagy egyéb közbiztonságra veszélyes eszközt hoz be, vagy próbál behozni,
  • illetve bármilyen más módon megsérti a jelen szabályzatban foglaltakat.

 

Aki a Rendezvényen való részvételre nem jogosult, a Rendezvényt köteles elhagyni, illetve a Rendezők által kivezethető. Ebben az esetben a belépési díj nem követelhető vissza.

A Rendezvényre megváltott jegy, vissza nem váltható, de, tekintettel arra, hogy nem névre szóló, korlátlanul átruházható.

A RENDEZVÉNY TERÜLETÉRE BEVIHETŐ TÁRGYAK

A Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagokat, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. A Látogató nem jogosult élelmiszert, italt, alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére.

DOHÁNYZÁS

2012 január 1-től hatályos a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény értelmében zárt légterű helyiségben TILOS A DOHÁNYZÁS. Dohányozni kizárólag az arra kijelölt helyeken engedélyezett.

FELELŐSSÉG ÉS KÁROKOZÁS

A Szervező – a Ptk. eltérést nem engedő szabályaira figyelemmel – kizárólag a Rendezvény helyszínén történt, a Szervező által szándékosan okozott károkért, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel a Látogató felé. A Szervező kifejezetten kizárja felelősségét minden, az előző mondatban nem említett személyi- és vagyoni káresemény kapcsán. A Szervező felhívja a Látogató figyelmét, hogy tanúsítson fokozott figyelmet mind a saját, mind mások, testi épségének megőrzése érdekében. A Látogatót polgárjogi és büntetőjogi felelősség terheli az okozott károkért, mind a Szervező, mind harmadik személyek irányában. A Szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató jogellenes vagy szabályellenes magatartása okozott.
A rendezvényen található minden eszköz, bútor és egyéb kiállítási tárgy csak saját felelősségre használható.

A RENDEZVÉNY LEBONYOLÍTÁSA

A Rendezvény különböző előadások összességéből tevődik össze, mely programokat a Szervező jelentős számú közreműködővel, azok teljesítésének függvényében valósítja meg. Egy adott fellépő előadásának megtartását, annak milyenségét a Szervező nem garantálja. A Szervező kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás, továbbá helyszín- és időpontváltozás jogát. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben ezen változások kapcsán. A Rendezvény elmaradása esetén a Látogató jogot formálhat a belépőjegy, a vásárláskor felszámított tranzakciós díj összegével csökkentett értékére. A Látogató ezen felül a Rendezvény elmaradása esetén nem jogosult további igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben.
A Szervező, a Rendezvénnyel kapcsolatos esetleges változásokat a luxuriaparty.hu weboldalon teszi közzé.

KÉPI ÉS HANGFELVÉTELEK

Az esemény jellegéből adódóan az épület területén kép- és hangfelvétel rögzítésére kizárólag a Szervező, vagy a Szervező által felkért személyek jogosultak. Kép- és hangfelvétel készítése minden más esetben szigorúan TILOS. Aki a szabályt megszegi, a rendezvényt köteles elhagyni, illetve a rendezők által kivezethető. Ebben az esetben a belépési díj nem követelhető vissza. A Látogató jogosulatlan kép vagy hangfelvétel készítése esetén, köteles ezeket és azok minden másolatát haladéktalanul és visszavonhatatlanul törölni és ennek megtörténtét a szervezők felé hitelt érdemlően igazolni. A Rendezvény során az arra jogosult személyek által készült képi- és hangfelvételek kapcsolatban, amennyiben azokon nem egyértelműen felismerhető, a Látogató semmilyen követeléssel nem élhet. A Szervező, az illetéktelen képi- és hangfelvételek rögzítésének elkerülésére kiemelt hangsúlyt fektet, de ezek megtörténte esetén, a felelősség minden esetben kizárólag az illetéktelen képi- és hangfelvétel rögzítőjét terheli.

DRESSZKÓD

A Rendezvény látogatása Dresszkódhoz kötött, aki ennek nem tesz eleget, a helyszínről jegyár visszatérítés nélkül eltávolítható. A részletes dresszkódról a DRESSZKÓD menüpont alatt található további információ. A rendezvényt megelőzően a Rendezők szívesen válaszolnak Dresszkóddal kapcsolatos kérdésekre, képi anyag küldése esetén, pedig konkrét visszajelzést adnak, hogy az adott ruházat, megfelel-e a Rendezvényen meghatározott Dresszkódnak. A Látogató ruházatának a Dresszkód alapján történő elbírálása minden esetben a Szervező, valamint az általa kijelölt személyek jogosultsága. A Látogató köteles az ezen személyek által, a ruházatára, a Dresszkódnak való megfelelés kapcsán, hozott döntést vita nélkül tudomásul venni.

Follow us on Social Media