ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

LUXURIA PERFORMANCE SHOW

IRÁNYELVEK

A Luxuria Performance Show (továbbiakban: Rendezvény) szervezője (cégadatok: LUXURIA Party Kft., Adószám: 32203659-1-13; továbbiakban Szervező) a Rendezvény megtartása a kapcsán rendezvényszervezői és promóciós tevékenységet végez.

A Szervező kiemelt figyelmet fordít az ezen tevékenység kapcsán a birtokába kerülő személyes adatok védelmére, azokat minden esetben az adatvédelmi jogszabályok és nemzetközi ajánlásokkal összhangban a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzatát megváltoztassa és a mindenkori Adatvédelmi Szabályzatot az általa üzemeltetett luxuriaparty.hu weboldalon tegye közzé.

KEZELT ADATOK

A Szervező az alábbi szolgáltatások kapcsán kezel személyes adatokat:

Weboldal

A Szervező, az általa üzemeltetett luxuriaparty.eu internetes oldalon sütiket (cookie) kezel.

A sütikezelés célja az oldal látogatójának (továbbiakban: Látogató) korábbi beállításainak megtartása (nyelvválasztás; jelen Adatvédelmi, valamint a Rendezvényre vonatkozó Dresszkód és egyéb Szabályzatok elfogadásának ténye), valamint a weboldalhoz kapcsolódó látogatói statisztikák gyűjtése.

A látogatói statisztika adatok gyűjtéséhez a Szervező a Google Analytics szolgáltatásait veszi igénybe. A Szervező az Európai Adatvédelmi Ajánlásokkal összhangban és a Látogató későbbi beazonosíthatóságát elkerülendő a Google Analytics szolgáltatását anonimizált IP cím gyűjtéssel veszi igénybe. Minden egyéb esetben az adatgyűjtés a Google Analytics alap beállításának megfelelően történik.

 

Jegyvásárlás

A Rendezvényre a belépőjegy vásárlás a Simple pénzügyi szolgáltatón (továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltató) keresztül történik. A Szervező a jegyvásárlást nem köti előzetes regisztrációhoz, de a Pénzügyi Szolgáltató ezen feltételt módosíthatja és előírhatja a kötelező regisztrációt. Ilyen és minden más esetben a Pénzügyi Szolgáltató felé a belépő jegyet megvásárolni kívánó személy (továbbiakban: Jegyvásárló) által megadott adatokért kezelésért minden esetben a Pénzügyi szolgáltató felel.

A Szervező kijelenti, hogy a Pénzügy Szolgáltatón keresztül hozzájuthat a Jegyvásárló bizonyos adataihoz (például név, e-mail cim). Az így, a Szervező által hozzáférhető, a Jegyvásárlásra vonatkozó adatot körét és azok rendelkezésre állásának idejét a Pénzügyi Szolgáltató határozza meg. Ezek módosításához, illetve törléséhez a Jegyvásárlónak közvetlenül a Pénzügyi szolgáltatón keresztül nyílik lehetősége.

A Szervező a pénzügyi szolgáltatón keresztül elért Jegyvásárlói adatokat az alábbi célokra használhatja:

* A jegyvásárlásból adódó kötelezettségek teljesítése (érvényes belépőjegy kiállítása és elküldése)

* A Magyar jogszabályok által előirt számlaadási kötelezettségre teljesitése (számla kiállítása és megküldése)

* A Rendezvénnyel kapcsolatos változások és a Rendezvényen való részvétellel kapcsolatos hasznos információk kommunikálása (például helyszín- és időpont változás, javasolt megközelítés, valamint egyéb a Jegyvásárló szempontjából hasznosnak vélt információk)

 

Levelezési lista

A Szervező, az általa üzemeltetett luxuriaparty.eu internetes oldalon lehetőséget biztosit a levelezési listára történő feliratkozásra. A levelezési listára való feliratkozás teljesen önkéntes. A jelen pontban meghatározott szabályok az ezen lehetőséggel élő Látogatókra (továbbiakban: Feliratkozó) vonatkoznak.

A Szervező, a Feliratkozó e-mail címén és az általa az oldal megtekintéséhez választott nyelven kívül további információt nem tárol a levelezési listával kapcsolatban.

A Szervező a Feliratkozó által megadott e-mail címet és nyelvi beállítást a Tarhelypark.hu tárhely szolgáltató (továbbiakban: Tárhely Szolgáltató) által biztosított adatbázisban tárolja. Az így tárolt adatok biztonságáért a Szervező és a Tárhely Szolgáltató együttesen felel.

A Feliratkozó saját adatait automatikusan törölheti a fent említett adatbázisból a luxuriaparty.eu internetes oldalon biztosított felületen keresztül, vagy kérheti azok törlését a luxuriaparty.eu internetes oldalon közzétett elérhetőségek egyikén.

A Szervező a Feliratkozó által megadott e-mail címet az alábbi kapcsolattartási célok érdekében használhatja:

* A Rendezvénnyel kapcsolatos változások, információk közlése (időpont- és/vagy helyszín változás, aktuális program, információ a fellépőkről, stb.)

* A Rendezvénnyel kapcsolatos akciók, promóciós anyagok közlése

* A Szervező által rendezett egyéb Rendezvényekkel kapcsolatos információk és promóciós anyagok közlése

* Egyéb a Rendezvényhez nem kapcsolódó promóciós anyagok és információk közlése

 

Kapcsolattartás

A Szervező, a Látogatókkal és egyéb személyekkel történő kapcsolattartása elsősorban elektronikus levelezésen (e-mail-en) keresztül történik. A Szervező ezen elektronikus kapcsolattartáshoz a Gmail.com levelező rendszerét használja. Az elektronikus levelezésből adódóan az elektronikus levelezésben résztvevő személyek e-mail címei, illetve egyéni beállításaik alapján egyéb személyes adatai (például név, telefonszám, stb.) megjelenhetnek a Szervező levelező rendszerében. A Szervező ezen, a levelezési rendszerébe bekerülő adatokat (kivéve a jelen Adatvédelmi Szabályzat által szabályozott egyéb eseteket), kizárólag az elektronikus levelezés tárgykörébe tartozó kapcsolattartásra használja.

A Szervező, az általa üzemeltetett luxuriaparty.eu internetes oldalon található kapcsolatfelvételi űrlap, a Látogató által megadott adatokat, közvetlenül a Szervező levelezési rendszerébe továbbítja.

ADATOK TÁROLÁSA

A Szervező tevékenységével kapcsolatos személyes adatok, az alábbi elektronikus rendszerekben kerülhetnek tárolásra:

Tárhelypark.hu Tárhely Szolgáltató által biztosított elektronikus adatbázis

Barion Pénzügyi Szolgáltató rendszer

Billingo könyvelői rendszer

Gmail.com levelezői rendszer

Google Analytics statisztikai rendszer

 

A Szervező a fenti adatok biztonságáért az elektronikus rendszer üzemeltetőivel közösen fele.

Az fentebb említett elektronikus rendszereken szerverein kívül, a Szervező tevékenységével kapcsolatban elért személyes adatok megjelenhetnek a Szervező, illetve a Rendezvény szervezésével vele együtt résztvevő személyek elektronikus eszközein (pl. mobiltelefon, laptop, PC). A Szervező kijelenti, hogy ezen adatok elektronikus elérését kizárólag elektronikus jelszóval (vagy más hasonló személyes azonosítóval: ujjlenyomat olvasó, biztonsági minta, stb.) védett eszközökön keresztül kezdeményezi és a vele, a Rendezvény szervezésében résztvevő egyéb személyeket is erre kötelezi.

Az így tárolt adatok jogtulajdonosa (továbbiakban Jogtulajdonos) bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szervező által kezelt, rá vonatkozó adatokról, valamint kérheti ezen adatok teljes vagy részleges törlését a Szervező általa üzemeltetett luxuriaparty.eu internetes oldalon közzé tett elérhetőségek valamelyikén, vagy a jelen szabályzat kapcsolattartásra vonatkozó pontjában megnevezett elérhetőségek egyikén.

A Jogtulajdonos tudomásul veszi, hogy az Jogtulajdonos, általa kezelt adatainak törlésére, a Szervezőnek nincs minden esetben lehetősége (például számlázással és számla megtartással kapcsolatos jogszabályi előírások esetén, vagy amennyiben Jogtulajdonos az adatai kezelésére az adott elektronikus rendszer üzemeltetője felé korábban szintén jogosultságot adott: például Simple regisztráció).

A Szervező a fentieken kívül fenntartja a jogot, hogy különleges esetekben, a fenti adatokat ideiglenesen papír alapon is tárolja (például a Rendezvényre való beengedési lista). Ilyen esetekben azonban a Szervező vállalja, hogy az így tárolt adatokat a felhasználás után biztonságos módon megsemmisíti.

HOZZÁFÉRÉS és HARMADIK SZEMÉLYEK

A Jogtulajdonos tudomásul veszi, hogy az Adatok tárolása pontban foglalt elektronikus rendszerek üzemeltetői, a rendszer jellegéből kifolyólag hozzá férhetnek az ott tárolt személyes adatokhoz. Az ezen tárolásból, illetve hozzáférésből adódó adatvesztésért, adatlopásért, illetve az adatokkal való visszaélésért a felelősség minden esetben a rendszer üzemeltetőjét terheli.

A Jogtulajdonos továbbá tudomásul veszi, hogy a Szervező a Rendezvény szervezése során további személyek segítségét (továbbiakban Rendezők) veszi igénybe. Ezen Szervezők számára, feladataik végrehajtása érdekében a Szervező ideiglenes hozzáférést biztosíthat a Jogtulajdonos adataihoz. (Például beléptető személyzet hozzáférése a beléptetési listához).

A Szervező ezzel kapcsolatban kijelenti, hogy ezen Rendezők számára A Jogtulajdonos adatainak eléréséhez, a feladataik ellátásához szükséges mértéken felül jogosultságot nem ad, azok tárolását, másolását egyéb kezelését határozottan tiltja. A Szervező ezen felül kijelenti, hogy a Rendezőket minden esetben tájékoztatja, a Jogtulajdonos adatainak kezelésének módjáról, és felhívja a figyelmet azok biztonságos kezelésére. Az ezen tiltás, illetve figyelemfelhívás ellenére a Rendező tevékenysége következtében fellépő adatvesztésért, adatlopásért, illetve az adatokkal való visszaélésért a felelősség minden esetben a közvetlenül az adott Rendezőt terheli.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A Szolgáltató általi adatkezelésekre a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet alapján kerül sor.

Fenti szabályokat az európai szintű referenciaszöveg: az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve foglalja keretbe, mely az EU határain belül a fenti jogszabályok esetre vonatkozó rendelkezéseinek hiányában irányadó.

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az Avtv. 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Ha bármilyen további kérdése vagy észrevétele volna jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban, észrevételét megteheti a Szervező általa üzemeltetett luxuriaparty.eu internetes oldalon közzétett elérhetőségek egyikén, valamint a luxuria.fetish.party@gmail.com email címen keresztül.

Follow us on Social Media